______ _

    Colas Rail timings - Oct/Nov 2009 - *note* none of these trains now run

Updated 03/11/09 - trains relevant to class 47 operation in the south east
Notes; 0Z56 Weds - possibly a path if 0Z56 Tues does not run. 0Z56 Thurs may not be relevant to class 47 operation.
Note, none of these trains now run, but the times have been left here for future reference.

Mondays
=======

0Z98
ASHFDUPSD------0415
ASHFORDI- 0420 0423
SALTWD JN PASS 0434
DMOOR LHS 0436-----


7Z98
DOLLANDSM------0535
SALTWD JN PASS 0537
ASHFORDI- PASS 0552
CHARING-- PASS 0609
MAIDSTN E PASS 0629
OTFORDJN- PASS 0657
SWANLEY-- PASS 0710
STMCRAYJN PASS 0717
BICKLEYJN PASS 0719
SHORTLNDJ PASS 0723
BELLINGHM PASS 0729
NUNHEAD-- PASS 0736
CROFTNRDJ PASS 0738
DENMARKHL PASS 0742
CAMBRIAJN PASS 0744
BRIXTON-- PASS 0748
VOLTRRDJN PASS 0751
FACTORYJN PASS 0754
LONGHDGJN PASS 0757
LATCHMERE PASS 0802
KENSGTN O PASS 0809
NTHPOLEJN PASS 0813
MITREBDGJ PASS 0814
WILSDNJHL PASS 0817
KENSGJNLL PASS 0819
GOSPELOAK PASS 0832
JUNCNRDJN PASS 0835
UHOLLOWAY PASS 0837
HARNGYPKJ PASS 0840
S TOTTNHM PASS 0845
WOODGRAPK PASS 0858
BARKING-- PASS 0910
RIPPLELYD 0920 0922
RENWKRDJN PASS 0925
RIPLNCTEX 0928 0929
DAGENHMDK 0934-----


0Z91
ASHFDUPSD------1030
ASHFORDI- 1035 1038
DMOOR LHS 1051-----


Tuesdays
========

7Z81
DAGENHMDK------1832
RIPLNCTEX 1837 1845
RENWKRDJN PASS 1848
BARKING-- PASS 1851
WOODGR920 PASS 1853
WOODGRAPK PASS 1854
S TOTTNHM PASS 1908
HARNGYPKJ PASS 1913
UHOLLOWAY PASS 1918
JUNCNRDJN PASS 1920
GOSPELOAK PASS 1928
KENSGJNLL PASS 1941
WILSDNJHL PASS 1944
MITREBDGJ PASS 1947
NTHPOLEJN PASS 1948
KENSGTN O PASS 1952
LATCHMERE PASS 1959
LONGHDGJN PASS 2001
FACTORYJN PASS 2003
VOLTRRDJN PASS 2004
DENMARKHL PASS 2009
CROFTNRDJ PASS 2011
NUNHEAD-- PASS 2014
BELLINGHM PASS 2019
SHORTLNDJ PASS 2023
BICKLEYJN PASS 2027
STMCRAYJN PASS 2029
SWANLEY-- PASS 2035
OTFORDJN- PASS 2046
MAIDSTN E PASS 2109
CHARING-- PASS 2132
ASHFORDI- PASS 2141
SALTWD JN PASS 2155
DOLLANDSM 2157-----


0Z47
ASHFDUPSD------2200
ASHFORDI- 2205 2210
SALTWD JN PASS 2221
DMOOR LHS 2223-----


0Z56
DMOOR LHS------2235
SALTWD JN PASS 2237
ASHFORDI- 2252 2257
ASHFDUPSD 2259-----


6Z47
DOLLANDSM------2350
SALTWD JN PASS 2352
ASHFORDI- PASS 0004
HEADCORN- PASS 0016
PADDOCKWD PASS 0028
TONBRIDGE PASS 0036
SEVENOAKS PASS 0049
ORPINGTON PASS 0059
PETTSWDJC PASS 0102
BICKLEYJN PASS 0114
SHORTLNDJ PASS 0118
BELLINGHM PASS 0121
NUNHEAD-- PASS 0125
CROFTNRDJ PASS 0127
DENMARKHL PASS 0129
VOLTRRDJN PASS 0133
FACTORYJN PASS 0135
LONGHDGJN PASS 0137
LATCHMERE PASS 0139
KENSGTN O PASS 0146
NTHPOLEJN PASS 0149
MITREBDGJ PASS 0150
WILSDNWLJ PASS 0152
WILSDN SW PASS 0153
ACTONWLSJ PASS 0157
ACTON ML- PASS 0200
ACTONWEST PASS 0203
SOUTHALL- PASS 0209
AIRPORTJN PASS 0214
SLOUGH--- PASS 0222
MAIDENHED PASS 0228
TWYFORD-- PASS 0236
READNG--- 0243 0247
READINGWJ PASS 0250
DIDCOT EJ PASS 0311
DIDCOT NJ PASS 0313
KNNGTN JN PASS 0322
OXFORD--- PASS 0326
WOLVECOTJ PASS 0329
HEYFORD-- PASS 0340
AYNHO JN- PASS 0348
BANBURY-- PASS 0359
FENNYCOMP PASS 0411
LEAMSPSTN PASS 0423
HATTON--- PASS 0434
DORRIDGE- PASS 0444
BENTLEY H PASS 0445
TYSELEY-- PASS 0453
SMALLH SJ PASS 0458
SMALHTHLA 0529-----


Wednesdays
==========

0Z56
DMOOR LHS------0040
SALTWD JN PASS 0042
ASHFORDI- 0052 0057
ASHFDUPSD 0059-----


0Z81
ASHFDUPSD------1210
ASHFORDI- 1214 1215
CHARING-- PASS 1223
MAIDSTN E PASS 1242
OTFORDJN- PASS 1305
SWANLEY-- PASS 1316
STMCRAYJN PASS 1321
BICKLEYJN PASS 1325
SHORTLNDJ PASS 1333
BELLINGHM PASS 1336
NUNHEAD-- PASS 1340
CROFTNRDJ PASS 1342
DENMARKHL PASS 1343
VOLTRRDJN PASS 1347
FACTORYJN PASS 1348
LONGHDGJN PASS 1350
LATCHMERE PASS 1412
KENSGTN O 1420 1427
NTHPOLEJN PASS 1430
MITREBDGJ PASS 1431
WILSDNJHL PASS 1434
KENSGJNLL PASS 1438
GOSPELOAK PASS 1450
JUNCNRDJN PASS 1452
UHOLLOWAY PASS 1454
HARNGYPKJ PASS 1457
S TOTTNHM PASS 1502
WOODGRAPK PASS 1514
BARKING-- PASS 1517
RIPPLELYD 1527 1529
RENWKRDJN PASS 1532
RIPLNCTEX 1535 1536
DAGENHMDK 1541-----


7Z81
DAGENHMDK------1832
RIPLNCTEX 1837 1845
RENWKRDJN PASS 1848
BARKING-- PASS 1851
WOODGR920 PASS 1853
WOODGRAPK PASS 1854
S TOTTNHM PASS 1908
HARNGYPKJ PASS 1913
UHOLLOWAY PASS 1918
JUNCNRDJN PASS 1920
GOSPELOAK PASS 1928
KENSGJNLL PASS 1941
WILSDNJHL PASS 1944
MITREBDGJ PASS 1947
NTHPOLEJN PASS 1948
KENSGTN O PASS 1952
LATCHMERE PASS 1959
LONGHDGJN PASS 2001
FACTORYJN PASS 2003
VOLTRRDJN PASS 2004
DENMARKHL PASS 2009
CROFTNRDJ PASS 2011
NUNHEAD-- PASS 2014
BELLINGHM PASS 2019
SHORTLNDJ PASS 2023
BICKLEYJN PASS 2027
STMCRAYJN PASS 2029
SWANLEY-- PASS 2035
OTFORDJN- PASS 2046
MAIDSTN E PASS 2109
CHARING-- PASS 2132
ASHFORDI- PASS 2141
SALTWD JN PASS 2155
DOLLANDSM 2157-----


0Z56
DMOOR LHS------2235
SALTWD JN PASS 2237
ASHFORDI- 2252 2257
ASHFDUPSD 2259-----


Thursdays
=========

6Z47
SMALHTHLA------0200
SMALLH SJ PASS 0232
TYSELEY-- 0236 0306
SMALLH SJ PASS 0312
BORDSLYJN PASS 0318
STANDRWSJ PASS 0319
LANDORSTJ 0322 0326
WATERORTN PASS 0336
KINGSBRYJ PASS 0340
TAMWRTHHL PASS 0346
WICHNORJN PASS 0354
BURTONLJN PASS 0359
BURTON--- PASS 0401
BURTON WJ 0404 0414
BURTONEYL 0420-----


0Z98
ASHFDUPSD------0415
ASHFORDI- 0420 0423
SALTWD JN PASS 0434
DMOOR LHS 0436-----


7Z98
DOLLANDSM------0535
SALTWD JN PASS 0537
ASHFORDI- PASS 0552
CHARING-- PASS 0609
MAIDSTN E PASS 0629
OTFORDJN- PASS 0657
SWANLEY-- PASS 0710
STMCRAYJN PASS 0717
BICKLEYJN PASS 0719
SHORTLNDJ PASS 0723
BELLINGHM PASS 0729
NUNHEAD-- PASS 0736
CROFTNRDJ PASS 0738
DENMARKHL PASS 0742
CAMBRIAJN PASS 0744
BRIXTON-- PASS 0748
VOLTRRDJN PASS 0751
FACTORYJN PASS 0754
LONGHDGJN PASS 0757
LATCHMERE PASS 0802
KENSGTN O PASS 0809
NTHPOLEJN PASS 0813
MITREBDGJ PASS 0814
WILSDNJHL PASS 0817
KENSGJNLL PASS 0819
GOSPELOAK PASS 0832
JUNCNRDJN PASS 0835
UHOLLOWAY PASS 0837
HARNGYPKJ PASS 0840
S TOTTNHM PASS 0845
WOODGRAPK PASS 0858
BARKING-- PASS 0910
RIPPLELYD 0920 0922
RENWKRDJN PASS 0925
RIPLNCTEX 0928 0929
DAGENHMDK 0934-----


0Z56
DAGENHMDK------1000
RIPLNCTEX 1005 1007
RENWKRDJN PASS 1010
BARKING-- PASS 1012
WOODGR920 PASS 1016
WOODGRAPK PASS 1018
S TOTTNHM PASS 1036
HARNGYPKJ PASS 1042
UHOLLOWAY PASS 1045
JUNCNRDJN PASS 1046
GOSPELOAK PASS 1054
KENSGJNLL PASS 1110
WILSDNJHL PASS 1111
MITREBDGJ PASS 1122
NTHPOLEJN PASS 1124
KENSGTN O PASS 1129
LATCHMERE PASS 1136
CLAPHAMJN 1138 1203
BALHAM--- PASS 1211
STRETHMCM PASS 1216
SELHURST- PASS 1224
WINDMLBJN PASS 1225
E CROYDON PASS 1226
S CROYDON PASS 1228
PURLEY--- PASS 1231
STOATSNJN PASS 1232
REDHILL-- PASS 1247
GODSTONE- PASS 1255
TONBRIDGE 1326 1334
PADDOCKWD PASS 1340
HEADCORN- PASS 1349
ASHFORDWJ PASS 1401
ASHFORDI- 1403 1404
ASHFDUPSD 1406-----


0Z91
ASHFDUPSD------1030
ASHFORDI- 1035 1038
DMOOR LHS 1051-----


6Z48
BURTONEYL------1305
BURTON--- PASS 1309
BURTONLJN PASS 1311
WICHNORJN PASS 1317
TAMWRTHHL PASS 1325
KINGSBRYJ PASS 1331
WHITACREJ PASS 1341
WATERORTN PASS 1350
WASHWDH 1 PASS 1356
LANDORSTJ PASS 1359
STANDRWSJ PASS 1401
BORDSLYJN PASS 1402
SMALLH SJ PASS 1406
TYSELEY-- PASS 1411
BENTLEY H PASS 1424
DORRIDGE- PASS 1425
HATTON--- PASS 1432
LEAMSPSTN PASS 1441
FENNYCOMP PASS 1455
BANBURYJN PASS 1503
BANBURY-- 1506 1523
AYNHO JN- PASS 1531
HEYFORD-- PASS 1538
WOLVECOTJ PASS 1548
OXFORD--- PASS 1551
KNNGTN JN PASS 1553
DIDCOT NJ PASS 1601
DIDCOT EJ PASS 1608
READINGWJ PASS 1630
READNG--- 1638 1706
TWYFORD-- PASS 1713
MAIDENHED PASS 1721
SLOUGH--- PASS 1728
AIRPORTJN PASS 1742
SOUTHALL- PASS 1747
W EALING- PASS 1751
ACTONWEST PASS 1754
ACTON ML- PASS 1757
ACTONWLSJ PASS 1801
WILSDN SW PASS 1803
WILSDNWLJ PASS 1804
MITREBDGJ PASS 1809
NTHPOLEJN PASS 1810
KENSGTN O PASS 1816
LATCHMERE PASS 1822
LONGHDGJN PASS 1824
FACTORYJN PASS 1826
VOLTRRDJN PASS 1827
DENMARKHL PASS 1832
CROFTNRDJ PASS 1833
NUNHEAD-- PASS 1835
BELLINGHM PASS 1840
SHORTLNDJ PASS 1848
BICKLEYJN PASS 1856
STMCRAYJN PASS 1857
SWANLEY-- PASS 1904
OTFORDJN- PASS 1918
MAIDSTN E PASS 1940
LENHAM--- 1953 2040
CHARING-- PASS 2046
ASHFORDI- PASS 2055
SALTWD JN PASS 2107
DOLLANDSM 2109-----


0Z48
DOLLANDSM------2200
SALTWD JN PASS 2202
ASHFORDI- 2212 2216
ASHFDUPSD 2218-----


Fridays
=======

0Z98
ASHFDUPSD------0415
ASHFORDI- 0420 0423
SALTWD JN PASS 0434
DMOOR LHS 0436-----


7Z98
DOLLANDSM------0535
SALTWD JN PASS 0537
ASHFORDI- PASS 0552
CHARING-- PASS 0609
MAIDSTN E PASS 0629
OTFORDJN- PASS 0657
SWANLEY-- PASS 0710
STMCRAYJN PASS 0717
BICKLEYJN PASS 0719
SHORTLNDJ PASS 0723
BELLINGHM PASS 0729
NUNHEAD-- PASS 0736
CROFTNRDJ PASS 0738
DENMARKHL PASS 0742
CAMBRIAJN PASS 0744
BRIXTON-- PASS 0748
VOLTRRDJN PASS 0751
FACTORYJN PASS 0754
LONGHDGJN PASS 0757
LATCHMERE PASS 0802
KENSGTN O PASS 0809
NTHPOLEJN PASS 0813
MITREBDGJ PASS 0814
WILSDNJHL PASS 0817
KENSGJNLL PASS 0819
GOSPELOAK PASS 0832
JUNCNRDJN PASS 0835
UHOLLOWAY PASS 0837
HARNGYPKJ PASS 0840
S TOTTNHM PASS 0845
WOODGRAPK PASS 0858
BARKING-- PASS 0910
RIPPLELYD 0920 0922
RENWKRDJN PASS 0925
RIPLNCTEX 0928 0929
DAGENHMDK 0934-----


7Z81
DAGENHMDK------1832
RIPLNCTEX 1837 1845
RENWKRDJN PASS 1848
BARKING-- PASS 1851
WOODGR920 PASS 1853
WOODGRAPK PASS 1854
S TOTTNHM PASS 1908
HARNGYPKJ PASS 1913
UHOLLOWAY PASS 1918
JUNCNRDJN PASS 1920
GOSPELOAK PASS 1928
KENSGJNLL PASS 1941
WILSDNJHL PASS 1944
MITREBDGJ PASS 1947
NTHPOLEJN PASS 1948
KENSGTN O PASS 1952
LATCHMERE PASS 1959
LONGHDGJN PASS 2001
FACTORYJN PASS 2003
VOLTRRDJN PASS 2004
DENMARKHL PASS 2009
CROFTNRDJ PASS 2011
NUNHEAD-- PASS 2014
BELLINGHM PASS 2019
SHORTLNDJ PASS 2023
BICKLEYJN PASS 2027
STMCRAYJN PASS 2029
SWANLEY-- PASS 2035
OTFORDJN- PASS 2046
MAIDSTN E PASS 2109
CHARING-- PASS 2132
ASHFORDI- PASS 2141
SALTWD JN PASS 2155
DOLLANDSM 2157-----


0Z56
DMOOR LHS------2235
SALTWD JN PASS 2237
ASHFORDI- 2252 2257
ASHFDUPSD 2259-----